Fair Trade koffie
rondjes

Fair Trade

 

Het begrip Fair Trade is niet transparant. Voor de consument is onduidelijk wanneer sprake is van Fair Trade. De indruk wordt gewekt dat de boeren of vissers een ‘eerlijk deel’ van de eindopbrengst toekomt. Maar totaal onduidelijk is, wat nu een ‘eerlijk deel’ is. Er wordt veel commercieel misbruik van gemaakt van deze term. Diverse Fair Trade labels en certificaten kunnen al gevoerd worden wanneer er maar een minimale toeslag op de feitelijke inkoopprijs wordt betaald. Inderdaad, het is altijd beter dan niets, maar de consument wordt in de waan gelaten dat ze een fair product koopt, terwijl die consument de fairness wellicht heel anders zou beoordelen, wanneer ze een transparant inzicht zou hebben in de keten opbrengst.

 

In de koffiewereld is het gebruikelijk dat de boeren, die het grootste deel van de toegevoegde waarde bijdragen (eigendom van grond, bewerken van de grond, oogsten, sorteren, drogen) slechts ca 10% ontvangen van de prijs die de consument betaalt. De verpakking en het verpakkingsproces nemen uiteraard een aandeel van de ketenopbrengst in beslag, evenals de kosten van transport, opslag en belastingen (import- en exportheffingen en btw).

Voor de koffie is specifiek dat het branden een substantieel deel van de kostprijs uitmaakt.

Maar het leeuwedeel van de opbrengst blijft ‘hangen’ bij de tussenhandel en de eindhandel. En juist daar kan het onderscheid worden gemaakt. In die zin dat met name de eindhandel (in casu het koffie merk) een deel van haar opbrengst ‘verschuift’ naar de oorsprong, de boeren.

 

Met de aankoop van Café del Mar koffie doneert u € 0,75 per kg aan een fonds, dat onder beheer staat van Stichting Solidaridad. Dat is een veelvoud van andere fair trade concepten. Op deze website kunt u de voortgang van het project volgen waar uw bijdragen aan worden gedoneerd.

Met de donaties zorgt Solidaridad metterdaad en ter plaatse voor verbetering van inefficiëntie van de koffielanderijen, alsmede voor onderwijs aan vrouwen en kinderen van de boerenfamilies. Volgens Solidaridad en Unicef ligt hier de belangrijkste sleutel tot het terugdringen van de armoede.

 

‘Onderwijs aan vrouwen en kinderen
van de boerenfamilies, een belangrijke sleutel
tegen de armoede ’

clear
Café del Mar ~ Guatemala Gran Reserva