Fair Trade koffie
rondjes

Hoge koolstofemissies en ontbossing

Peru behoort wereldwijd tot de top tien van koffieproducerende landen in de wereld. Solidaridad gaat aan de slag met 72 kleinschalige koffieproducerende families in de regio Cajamarca, het op een na grootste koffieteeltgebied van Peru. Cajamarca is de thuisbasis van het nationale park Tabaconas Namballe, een beschermde ecoregio met berg- en nevelwouden, en het unieke Paramo ecosysteem met zeldzame flora en fauna, waaronder de brilbeer en de bergtapir.

De koffieboeren binnen het project verbouwen momenteel Arabica-koffie op zo’n 10 hectare landbouwgrond en worstelen met lage opbrengsten door het gebruik van traditionele landbouwmethoden. Deze methoden zorgen voor een lage productie van slechte kwaliteit en hoge koolstofemissies en ontbossing. De boeren verdienen veel te weinig aan deze koffie, waardoor zij vaak onder de armoedegrens leven. Bovendien werd dit gebied tussen 2013 en 2016 ernstig getroffen door de plantenziekte gele roest. Dit leidde tot verliezen van 40% van de koffie die in het gebied werd geproduceerd.

 

Nieuwe methode: hoge opbrengst, lage impact

Om deze problemen tegen te gaan, gebruikt Solidaridad een bewezen methode waarmee het mogelijk is om zeer productieve en winstgevende koffie te telen, zonder impact op het milieu of de gemeenschap. Het versterkt sociale systemen, bewaart het bos en verbetert productiesystemen. Het doel van het project is om klimaatslimme landbouw in te zetten, die de levenskwaliteit van de koffieproducerende families verbetert en de ontbossing van het nationale park Tabaconas Namballe tegengaat. Uiteindelijk willen we deze methode opschalen naar andere coöperaties en gemeenschappen van kleine koffieproducenten.

 

clear
Café del Mar ~ Guatemala Gran Reserva