Fair Trade koffie
rondjes

Fair Trade

 

Het Europese hoofdkantoor is gevestigd in Utrecht. Café del Mar heeft in haar samenwerking te maken met het hoofdkantoor van Midden-Amerika, gevestigd in Guatemala-City.

Volgens Solidaridad is eerlijke en duurzame handel het beste middel om de levensstandaard van mensen in ontwikkelingslanden structureel te verbeteren. Haar missie is dan ook om eerlijke en duurzame productie en handel te bevorderen in de landen waar zij actief is.

Een eigen inkomen verdienen is de basis voor een goed bestaan. Veel producenten in ontwikkelingslanden krijgen die kans niet. Boeren ontvangen lage prijzen voor hun producten en gebruiken (dure) chemische bestrijdingsmiddelen uit angst om hun oogsten (en dus hun inkomen van het volgende jaar) te verliezen. Op plantages zijn lonen laag en arbeidsomstandigheden slecht. Veel producenten in ontwikkelingslanden hebben nauwelijks toegang tot de wereldmarkt.
Solidaridad traint boeren in nieuwe landbouwtechnieken, helpt coöperaties opzetten en zorgt voor een eerlijker prijs voor producten. Solidaridad richt (fairtrade) keurmerken op zodat handelaren, bedrijfsleven en consumenten die eerlijke/duurzame producten kunnen kopen. Solidaridad werkt in de hele keten: van producent tot consument en van grondstof tot eindproduct. Doel is dat eerlijke en duurzame handel vanzelfsprekend wordt en producten op mens- en milieuvriendelijke wijze gemaakt worden.

Prijs is slechts één pijler voor boereninkomen

Meer opbrengst per hectare, een hogere kwaliteit, lagere kosten en een betere prijs. Dat is de formule achter moderne programma's voor certificering van duurzame koffieteelt. Boeren worden op deze manier agrarische ondernemers en kunnen hun inkomen sterk verbeteren en kunnen investeren in zorg voor mens en milieu. Vanuit deze gedachte presenteerde Solidaridad in 2009 een nieuw pakket trainingen.
Ook startte Solidaridad een vernieuwend programma rond afvalstromen in de koffieteelt, dat moet leiden tot winst voor het milieu. Indien u meer informatie over deze organisatie wilt, raadpleeg dan de website www.solidaridad.nl.

 

‘Meer opbrengst per hectare, een hogere kwaliteit,
lagere kosten en een betere prijs’
clear
Café del Mar ~ Guatemala Gran Reserva