Fair Trade koffie
rondjes

Onze koffie

 

De wereld koffieprijzen fluctueren sterk, mede onder invloed van de omvang van oogsten in de grootste koffieproducerende landen als Brazilie en Colombia. Na een korte periode van relatief lage prijzen, is in 2014 het prijsnivo weer sterk gestegen. Extreme droogte in Brazilie, met 30% van de wereldkoffieproductie is de oorzaak van een slechte aankomende oogst. Voor najaar 2015 wordt een betere oogst voorzien en zal het prijsniveau vermoedelijk weer herstellen tot het niveau van 2013.

Helaas profiteert vooral de speculerende tussenhandel optimaal van de prijsfluctuaties. De koffieboeren delen nauwelijks mee in periodes dat de prijzen hoog liggen. De speculatieve koffiehandel 'neemt' dan haar winsten.

Café del Mar stelt haar verkoopprijs jaarlijks opnieuw vast op basis van de ontwikkelingen op de inkoopmarkt. Daarbinnen is zeer bepalend hoe groot en goed de oogsten in de belangrijkste koffielanden ter wereld zijn: zo zijn Brazilie en Vietnam samen goed voor ongeveer de helft van de wereld koffieproductie. 

 

Vanuit de inkoopprijzen die wij meestal voor 1 oogst vooruit vastleggen, is voor onze prijsvorming bepalend: hoeveel er per bestelling en op jaarbasis door een klant wordt afgenomen en welke service elementen wij leveren (barista service, machine service). 

 

Onze prijzen zijn altijd inclusief de projectbijdrage van € 0.75  en bezorgkosten en exclusief 6% btw.

Voor de horeca gelden andere prijzen, in samenhang met machineservice, barista ondersteuning en servies.

 

‘In periodes dat de koffieprijzen hoog liggen delen de koffieboeren hier nauwelijks in mee’

clear
Café del Mar ~ Guatemala Gran Reserva