020 363 93 22  
introfoto
Plantage met een hoge productie

In Mexico was de gemiddelde oogst 210 kilo koffie per hectare in 2015. De boeren in Chiapas hebben gemiddeld 3,3 ha koffie. Met de huidige wereldmarktprijs prijs van 3 dollar per kilo, komt een gezin uit op 2.079 dollar per jaar, dat is 1,14 dollar per dag per gezinslid (5 mensen per gezin). Dat is onder de wereldwijde vastgestelde armoede grens van 2 dollar per dag per persoon.
Solidaridad werkt al 20 jaar in de koffiesector aan het verbeteren van het inkomen van koffieboeren. In het geval van Mexico is het verhogen van de productiviteit de beste oplossing. Meer koffie, meer inkomen, meer eten, meer dagen naar school en een beter leven. Dat wensen we alle mensen toe.

Comon Yaj Nop Tic
In 2013 zijn we een project gestart in het zuiden van Mexico, in Chiapas. Een van de coöperaties waar we mee werken heet Comon Yaj Nop Tic. Het is een coöperatie van 201 leden van de oorspronkelijke bevolking in Mexico. De coöperatie is opgericht in 1995 met als doel het verbeteren van de leefomstandigheden van de gemeenschappen door de verkoop van koffie gezamenlijk te organiseren en de natuur te behouden door het aanmoedigen van duurzame productie methoden.
Ze zijn jong en gedreven, ze investeren zelf om hun toekomst te verbeteren. Ze hebben een radio systeem opgezet om te communiceren met de veelal afgelegen dorpen waar nog geen mobiel bereik is. Ze produceren gecertificeerde biologische en Fair Trade koffie. Iedereen betaald een bijdrage aan de coöperatie zodat deze eigen kapitaal opbouwt, wat essentieel is voor de groei van de export van hun koffie. Ze zijn erg trots op hun koffieteelt, zie hun filmpje op YouTube (onder eigen productie) met Engelse ondertiteling. De afstand tussen het project in Sipakapa in Guatemala en cooperatie Comon Yaj Nop Tic in Zuid Mexico, is 150 km.

Uit de evaluatie van de eerste 3 jaar van het project is gebleken dat boeren hun productie kunnen verhogen van 201 kg/ha/jaar naar 1 140 kg/ha/jaar als de boeren de juiste teeltmaatregelen toepassen.

Behaalde resultaten
Er heerst sinds een aantal jaar een schimmel in de koffiebomen, die de productie erg negatief beïnvloed. In het project gebied bleek 75% van de koffiebomen geïnfecteerd was in 2013, zie foto van geïnfecteerd blad. Deze schimmel uitbraak is deels te wijten aan klimaatsveranderingen; hogere temperaturen en regen buiten de normale seizoenen.
Solidaridad heeft trainingen georganiseerd en gegeven aan koffie producenten. 82% van de getrainde koffie producenten hebben 2 of meer geleerde teelttechnieken toegepast. Hun productie is daardoor verhoogd maar er is nog veel winst te behalen door meer van de geleerder teelttechnieken te gaan toepassen.

Belangrijke teelttechnieken zijn:

  • Productiviteitsverbetering door bemesting; bemesting in dit geval met organisch materiaal voor de biologische koffie. Compost maken vereist toewijding en kennis om het goed te laten verlopen
  • Andere variëteiten aanplanten in de strijd tegen koffieroest; vervangen van geïnfecteerde en oude bomen door variëteiten die minder vatbaar zijn voor de koffie schimmel (hemileia vastatrix)
  • Management van schaduw bomen; de schaduwbomen helpen de temperatuur te verlagen, beschermen tegen heftige regenval en helpen de bodem vast te houden tegen erosie. Maar te veel schaduw houdt te veel zon tegen, waardoor de koffie bomen minder groeien.
  • Productiviteitsverbetering door optimale dichtheid van koffiebomen per ha; optimale aantal koffie bomen per hectaren is rond de 5000 terwijl er vaak minder dan 4000 staan. Door meer koffie bomen per hectare te planten kan de productiviteit per hectare eenvoudig worden verhoogd en een hoger inkomen worden verkregen zonder meer land nodig te hebben of te moeten ontbossen.

Als we de totale kosten afzetten tegen het totale volume geproduceerde koffie is de prijs 7 cent per kilo duurzamere koffie. Om te zorgen dat meer boeren deze teelttechnieken kunnen leren zijn meer  trainingen nodig en om producenten te helpen de geleerde technieken op hun bedrijf toe te passen zijn bedrijfsbezoeken nodig. Voor deze capaciteitsopbouw dient Solidaridad een aanvraag in bij Café del Mar.

Training op de plantage